Your search results

Política de privacitat

La pàgina web www.residencialparccentral.com té com a objectiu principal informar i facilitar informació als nostres clients sobre la promoció RESIDENCIAL PARC CENTRAL SANT CUGAT,, gestionada y comercialitzada per INBISA.

I. Les dades facilitades pels interessats en el moment d’emplenar els formularis continguts en aquesta pàgina web s’inclouran en un fitxer, degudament inscrit en el Registre de protecció de dades de caràcter personal. El responsable del fitxer és Florestta Gestión S.L., amb qui es podrà contactar a través d’aquesta web. El responsable del fitxer ha elaborat la seva pròpia normativa de seguretat de conformitat amb allò establert en el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats i vetllarà pel manteniment del deure de secret.

Les dades dels interessats es recullen amb la finalitat d’utilitzar-les per a totes les gestions que es derivin, directament o indirectament, de la relació comercial que l’uneix amb Florestta Gestión S.L., i amb la finalitat que pugui rebre informació publicitària o comercial sobre les activitats, productes, serveis, ofertes o promocions especials de Florestta Gestión S.L. Els interessats, amb ple coneixement de l’existència del fitxer i de la finalitat de la recollida, consenten al tractament de les seves dades. L’interessat accepta que les seves dades puguin ser cedides a les entitats integrades dins de l’estructura empresarial de Florestta Gestión S.L., per tal que puguin remetre’ls informació publicitària o comercial sobre les activitats, productes, serveis, ofertes o promocions especials que facin.

II. En virtut del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, a l’interessat l’assisteixen els drets d’accés, oposició, cancel·lació i rectificació de les seves dades. L’interessat podrà exercir el dret d’accés adreçant un escrit al responsable de Seguretat, al domicili social de Florestta Gestió S.L., (Gran Via, 35, 3er – 2013 Bilbao) indicant nom, cognoms, DNI i correu electrònic, que respondrà a la petició d’accés en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la data en què es faci la consulta.